Photo

Victor Lopez Mego

Show contact

Summary

Program: Master in Applied Mathematics
Thesis title Métodos de descomposión para problemas de optimización separable con restricciones lineales
Defense date 2019-05-02
Advisor Dr. Eladio Ocaña Anaya
External advisor Dr. Ernesto Oré Albornoz
Supervisor 1 Dr. Michel De Lara
Supervisor 2 Dr. Pedro Canales Garcia